ஆறுப்பிள்ளை ஆசிரியருக்கு இலண்டன் வாழ் பழைய மாணவரின் அஞ்சலி

aruகாலமாகிய அமரர் வேலுப்பிள்ளை ஆறுப்பிள்ளை ஆசிரியருக்கு அவரிடம் கற்ற தற்போது இங்கிலாந்து மண்ணில் வாழும் அவரது மாணவர்கள் சார்பில் திரு.பொ.கணேஸ்வரன் தனது அஞ்சலிகளைத் தெரிவித்துள்ளார். அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு……….

 

 

new-picture-2

Advertisement

Comments are closed.