அளவெட்டி வடக்கு அ.மி.த.க பாடசாலை புலமைப் பரீட்சைப் பெறுபேறு

அளவெட்டி வடக்கு அ.மி.த.க பாடசாலை புலமைப் பரீட்சை 2016 இல் சித்தியடைந்தோர் விபரம்

1.சிவலோகநாதன் தனுசன்   161

2.சிவனேஸ்வரன் கோமகள்  158

Advertisement

Comments are closed.