கண்ணீர் அஞ்சலி – திருமதி சோதிப்பிள்ளை செல்லையா

Continue Reading →

மரண அறிவித்தல் திரு சரவணமுத்து சின்னத்துரை

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() ... Continue Reading →