அழகொல்லை விநாயகர் பாலஷ்தாபன கும்பாபிஷேகம் 06.06.2019

அழகொல்லை விநாயகர் ஆலய
பாலஷ்தாபன கும்பாபிஷேகம்
2019.06.06 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை காலை 9.45 மணிமுதல் 10.45 மணிவரையுள்ள சுபமுகூர்த்த வேளையில் நடைபெறவுள்ளது.

 

Advertisement

Comments are closed.