தட்டுவம்

DSC06749எங்கும் பிளாஸ்ரிக் எதிலும் பிளாஸ்ரிக் எனும் இன்றைய காலத்தில் அன்று எமது முன்னோர்கள் உணவு உண்ண பயன்படுத்திய உபகரணம்.

Advertisement

Comments are closed.