‘மனிதநேயர்’ அமரர் செல்லத்துரை செல்வராசா அவர்களிற்கு அளவெட்டி அழகொல்லை விநாயகர் ஆலயத்தின் அஞ்சலி

‘மனிதநேயர்’ அமரர் செல்லத்துரை செல்வராசா அவர்களிற்கு அளவெட்டி அழகொல்லை விநாயகர் ஆலயத்தின் அஞ்சலிச் செய்தி ‘மனிதநேயர்’ ... Continue Reading →

மரண அறிவித்தல் “மனிதநேயர்“ செல்லத்துரை செல்வராஜா

  Continue Reading →

மரணஅறிவித்தல்

திருமதி தாமோதரம்பிள்ளை அரியமலர் யாழ். மாரீசன் கூடலைப் பிறப்பிடமாகவும், அளவெட்டி வடக்கு தம்பயப்புலத்தை வசிப்பிடமாகவும் ... Continue Reading →

மரணஅறிவித்தல்

திருமதி. அரியமலர் தாமோதரம்பிள்ளை  மாரிசன்கூடலைப் பிறப்பிடமாகவும் அளவெட்டி தம்பயப்புலத்தை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட ... Continue Reading →