சைவ வாலிப சங்கத்தின் சமய பிரவேச தீட்சை வழங்குதல்

அளவெட்டி சைவ வாலிப சங்கம் எதிர்வரும் நவராத்திரி தினத்தை மையப்படுத்தி சமயதீட்சை நிகழ்வொன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

Advertisement

Comments are closed.