சூர சம்ரஹார நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு

அளவெட்டி கும்பழாவளைப் பிள்ளையார் #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 ... Continue Reading →

அருணோதயாக்கல்லூரி பழையமாணவர் சங்கம் (லண்டன்) இன் இன்னிசைமாலை.

Continue Reading →

2016 தேசிய மட்ட மெய்வல்லுநர் போட்டி

கண்டி போகம்பரை விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற அகில இலங்கை பாடசாலை மட்ட மெய்வல்லுநர் போட்டி 13.10.2016 – 17.10.2016 வரை நடைபெற்றது. ... Continue Reading →