திரு, மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் ஜனாதிபதியக பதவி ஏற்று நல்லாட்சி அரசின் 2ம் வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு சிரமதானநிகழ்வு

திரு, மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் ஜனாதிபதியக பதவி ஏற்று நல்லாட்சி அரசின் 2ம் வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு 08.01.2017 இன்று ... Continue Reading →