மரணஅறிவித்தல் திரு.யோசப் மரியநாயகம்

திரு.யோசப் மரியநாயகம் (முன்னால் இ.போ.ச.நடத்துனர்) பிறப்பு:18.01.1940      இறப்பு:-30.10.2017 மருதடி வீதி யாழ்ப்பாணத்தை பிறப்பிடமாகவும் ... Continue Reading →