கனகசபைப் புலவர்

  இவரை வைத்தியநாதத் தம்பிரானுடைய வழித்தோன்றல் என்று சிலர் கருதுவதாகத் தெரிகிறது. உண்மை அப்படி யல்ல. இவர் அளவெட்டி ... Continue Reading →

வைத்திய நாதத்தம்பிரான்

அளவெட்டியில் வாழ்ந்த புலவராக வரலாற்றாசிரியர் குறிப்பிடும் முதன்மைக்குரியவர் வைத்தியநாதத் தம்பி ரான் ஆவர். இவர் ... Continue Reading →

த.சபாபதிப்பிள்ளை நொத்தாரிசு

  அளவெட்டி வடக்கிலுள்ள கொட்டடியென்னும் குறிச்சியில் வாழ்ந்த தம்பர் என்பாருக்கு மூத்தமகனாகப் பிறந்தவர் சபாபதிப்பிள்ளை. ... Continue Reading →