ஒரு புகைப்படக்காரன் பொய் சொல்லவேண்டியதில்லை

  யாழ்ப்பாணத்தில் அறுபது ஆண்டுகளாக பத்திரிகைத் துறையோடும் படப்பிடிப்பு (Photograpy) துறையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ... Continue Reading →