Green layer அமைப்பினருக்கு நன்றி பாராட்டல்

Green layer அமைப்பினரின் உதவியுடன் 24-09-2021 இன்று கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் ஆலய சூழலில் நாட்டப்பட்ட மரங்களுக்கு அளவெட்டி கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் ஆலய தர்மகத்தா சபையினர் மற்றும் தொண்டர் சபையினர் நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றனர். அத்துடன் இவ்வமைப்பின் பணிகள் மேலும் சிறப்புற நடைபெற  கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் அருள் கிடைக்க வேண்டுகின்றனர்.

Advertisement

Comments are closed.