கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் மஹோற்சவம் -2023 நேரலை

கும்பழாவளைப்பிள்ளையார் மஹோற்சவம் -2023 நேரலை
பகல் திருவிழா காலை 08.30 மணிமுதல் 1.30 மணிவரையும்
இரவுத் திருவிழா மாலை 06.00 மணிமுதல் 10.00 மணிவரையும்
நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும்
(12 நாள்திருவிழவும் ஒளிபரப்பாகும்)
கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்துவதன்(click the link) மூலம் நேரலைகளை பார்வையிட முடியும்.

Advertisement

Comments are closed.