இசை வகுப்புக்கள்

எமது அளவெட்டிக் கிராமம் தனது பெருமையையும் புகழையும் உலகளவில் தக்க வைத்தமையில் எமது இசைப் பாரம்பரியத்துக்கும் ... Continue Reading →

அதிபர்களின் படங்களை ஆவணப்படுத்தல்

எமது கல்விக்கோவில் அருணோதயாக் கல்லூரியில் கடமையாற்றி ஓய்வுபெற்ற 20 அதிபர்களின் வர்ணப் புகைப்படங்களை உருப்பெருப்பித்து ... Continue Reading →

அளவெட்டி நலன்புரிச் சங்கம்-சுவிஸ்

அளவெட்டி நலன்புரிச் சங்கம் – சுவிஸ் இன் தீர்மானத்துக்கும் ஆலோசனைக்கும் அமைய ஆங்கில பயிற்சி நெறியொன்று விரைவில் ... Continue Reading →