அறிவுலக ஆரம்ப நிகழ்வு ,முதியோர் தினம் – ஒளிப்படத் தொகுப்பு

  அளவெட்டி அபிவிவிருத்தி மன்றமும், அளவெட்டி மகாஜன சபையும் இணைந்து நடாத்திய அறிவுலக ஆரம்பம் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ... Continue Reading →

முப்பரிமாண நூலகக் கண்காட்சி – ஒளிப்படத் தொகுப்பு

  அளவெட்டி அபிவிவிருத்தி மன்றமும், அளவெட்டி மகாஜன சபையும் இணைந்து நடாத்திய அறிவுலக ஆரம்பம் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ... Continue Reading →