அளவெட்டி சீனன்கலட்டி ஞானோதய வித்தியாலயத்திற்கு கௌரவ பா.கஜதீபன் அவர்களால் பாண்ட் வாத்தியக் கருவிகள் அன்பளிப்பு

மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை நிதியிலிருந்து வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் கௌரவ பா.கஜதீபன் ... Continue Reading →