அருணோதயக் கல்லூரியின் 125 வது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள் ஆரம்பம்

அளவெட்டி அருணோதயக் கல்லூரியின்125 வது ஆண்டு கொண்டாட்டங்கள் இந்த வருடம் நடைபெறவுள்ளளன. இதனையொட்டி கல்லூரிச் சமூகத்தினர் நடைபவனியொன்றை அண்மையில் நிகழ்த்தியிருந்தனர். அதன் பதிவுகள்..

Advertisement

Comments are closed.