தட்டுவம்

  எங்கும் பிளாஸ்ரிக் எதிலும் பிளாஸ்ரிக் எனும் இன்றைய காலத்தில் அன்று எமது முன்னோர்கள் உணவு உண்ண பயன்படுத்திய உபகரணம். Continue Reading →

மாட்டு வண்டில்

  எங்கள் மண்ணிண் பரம்பரை போக்குவரத்துச் சாதனம். அந்த நாள்களில் வல்லிபுரக் கோவில் செல்வச்சந்நிதி முருகன் கோவில் ... Continue Reading →

பாக்குவெட்டியில் எத்தனை கலைநயம்

  நம் முன்னோர்கள் எந்தவொரு விடயத்தையும் எவ்வளவு கலைநயத்துடன் செய்தார்கள் என்பதற்கு கீழே உள்ள பாக்கு வெட்டி தொடர்பான ... Continue Reading →

அறிவுலக ஆரம்ப நிகழ்வு ,முதியோர் தினம் – ஒளிப்படத் தொகுப்பு

  அளவெட்டி அபிவிவிருத்தி மன்றமும், அளவெட்டி மகாஜன சபையும் இணைந்து நடாத்திய அறிவுலக ஆரம்பம் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ... Continue Reading →

முப்பரிமாண நூலகக் கண்காட்சி – ஒளிப்படத் தொகுப்பு

  அளவெட்டி அபிவிவிருத்தி மன்றமும், அளவெட்டி மகாஜன சபையும் இணைந்து நடாத்திய அறிவுலக ஆரம்பம் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ... Continue Reading →

ஒரு புகைப்படக்காரன் பொய் சொல்லவேண்டியதில்லை

  யாழ்ப்பாணத்தில் அறுபது ஆண்டுகளாக பத்திரிகைத் துறையோடும் படப்பிடிப்பு (Photograpy) துறையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ... Continue Reading →