திருமண மண்டபம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

அளவெட்டி கும்பழாவளைப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட்ட திருமணமண்டபம் கடந்த 19.08.2016 வெள்ளிக்கிழமை வெகு சிறப்பாக ... Continue Reading →

திருமணமண்டபம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

அளவெட்டி கும்பழாவளைப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட்ட திருமணமண்டபம் கடந்த 19.08.2016 வெள்ளிக்கிழமை வெகு சிறப்பாக ... Continue Reading →