சைவ வாலிப சங்கத்தின் சமய பிரவேச தீட்சை வழங்குதல்

அளவெட்டி சைவ வாலிப சங்கம் எதிர்வரும் நவராத்திரி தினத்தை மையப்படுத்தி சமயதீட்சை நிகழ்வொன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். ... Continue Reading →

சைவ வாலிப சங்கத்தின் 99ஆவது ஆண்டு போட்டிகள் விபரம் 2016

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() ... Continue Reading →